Menu

PHU EL-TECH ELEKTROINSTALACJE
Firma czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.
Telefon kontaktowy: 605 424 214

Pomiary elektryczne

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV. Z uwagi ma metodykę prac pomiarowych i konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów pomiarowych termin wykonania prac zostaje każdorazowo ustalony ze Zleceniodawcą w dogodnym okresie oraz porze dnia (również w godzinach nocnych, dni wolne od pracy) bez zakłócania przebiegu procesów produkcyjnych.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

 • POMIARY OCHRONY P/PORAŻENIOWEJ
 • POMIARY IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCJA
 • POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI
 • POMIARY WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWYCH
 • POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
 • POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA

C E N N I K

 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - 5,50zł /pom.
 • Pomiar rezystancji izolacji obwód 1 fazowy - 7,00zł/pom.
 • Pomiar rezystancji izolacji obwód 3 fazowy - 15,00zł/pom.
 • Pomiar zabezp. różnicowoprądowych - 6,00zł- /pom.
 • Pomiar natężenia oświetlenia - od 8,00 zł- /pom
 • Pomiar rezystancji uziemień instalacja odgromowa -50,00zł /pom
 • Pomiar rezystancji uziemień -30,00zł- /pom
 • podane ceny są cenami netto
 • przy dużych zleceniach możliwość negocjacji cen