Menu

PHU EL-TECH ELEKTROINSTALACJE
Firma czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.
Telefon kontaktowy: 605 424 214

Sieci LAN

LAN (Local Area Network)

  • Szczególnym rodzajem sieci komputerowej jest sieć lokalna LAN (wewnętrzna sieć). To najmniej rozległa postać sieci komputerowej, która swoim zasięgiem obejmuje jeden budynek, biuro lub kilku pobliskich budynków np. bloków na osiedlu. Jednak jej zasięg jest większy od sieci osobistej PAN (Personal Area Network)
  • Sieć komputerowa to zespół komputerów połączonych ze sobą w celu wymiany danych. Tradycyjne sieci komputerowe budowane są w lokalizacjach typu – bloki miejskie, zakłady pracy czy kafejki internetowe.