Menu

PHU EL-TECH ELEKTROINSTALACJE
Firma czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.
Telefon kontaktowy: 605 424 214

Usługi BHP i PPOŻ

O f e r u j e m y:

  • Przeprowadzenie kontroli (audytów) stanu BHP w zakładzie pracy
  • Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców w zakresie BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny a także okoliczności wypadków przy pracy
  • Pomoc w opracowaniu dokumentacji postępowania powypadkowego
  • Tworzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ
  • Pomoc w wykonaniu zarządzeń oraz decyzji wydanych przez PIP i PIS.

bhp