O FIRMIE

PHU EL-TECH ELEKTROINSTALACJE

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która na polskim rynku istnieje już od 2005 roku. Branżą elektryczną zajmujemy się już od 2007 r. a od 2009 r. świadczymy również montaż instalacji światłowodowych. Nasi pracownicy to dobrze zorganizowana grupa osób posiadających wieloletnie doświadczenie oraz stosowne uprawnienia do prowadzenia robót:

  • Uprawnienia Energetyczne (grupa – 1) – SEP do 1 kV i powyżej 1 kV, oraz grupa 3 SITPNiG – w zakresie konserwacji, napraw i remontów  dla urządzeń i sieci instalacji gazowych
  • Licencja Zabezpieczenia Technicznego II Stopnia wydana i rekomendowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie
  • Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Poświadczenie Bezpieczeństwa oznaczone klauzulą „poufne”
  • Szkolenia i kursy w zakresie obsługi urządzeń SATEL oraz TEXECOM
  • Autoryzacja (konserwacja – instalacja – serwis) urządzeń POLON-ALFA Bydgoszcz

Ponadto na bieżąco odbywamy szkolenia i warsztaty w zakresie zabezpieczeń elektronicznych, których celem jest aktualizacja najnowszej wiedzy.

Obecnie prowadzimy inwestycje w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiektach wojskowych oraz przemysłowych powyżej 3000 m2.

Posiadamy ubezpieczenie OC deliktowo – kontraktowe na kwotę 3 000 000 zł.
Licencja Zabezpieczenia Technicznego II stopnia Nr 0002818. Koncesja MSWiA Nr L-0146/05.

CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA

NASZA OFERTA