Systemy zasysania

Zasysające systemy detekcji pożaru są aktywnymi urządzeniami detekcyjnymi, które w sposób ciągły pobierają próbki powietrza z nadzorowanego pomieszczenia za pomocą wentylatora zasysającego i transportują je przez układ rur do modułu detekcyjnego.

Systemy zasysające znajdują szczególne zastosowanie gdy wymagana jest najwyższa czułość detekcji lub w obiektach, w których punktowe czujki dymu nie mogą być użyte ze względu na trudne warunki otoczenia.

Przykładem mogą być bardzo wysokie pomieszczenia jak magazyny wysokiego składowania, jak również obszary o bardzo dużym zanieczyszczeniu powietrza np. obiekty przemysłowe lub wysypiska śmieci. Również względy estetyczne mogą decydować o instalacji systemów aspiracyjnych, gdy wymagane jest pełne ukrycie instalacji np. w przestrzeni sufitu podwieszonego lub w szkielecie systemowych ścian i dachów przeszklonych, gdzie rurarz może być całkowicie ukryty.

W ochronie maszyn i rozbudowanych instalacji technologicznych, systemy aspiracyjne wykazują szczególna przewagę nad czujkami punktowymi, ponieważ umożliwiają aktywne pobieranie próbek powietrza z różnych niedostępnych miejsc bez uzależnienia detekcji od konwekcyjnego ruchu zadymionego powietrza.

Innym klasycznym zastosowaniem dla systemów zasysających jest zabezpieczanie pomieszczeń technicznych, serwerowi i central telefonicznych, gdzie wymagana jest możliwie najwcześniejsza detekcja zagrożenia pożarowego przy utrudnionym dostępie i detekcji przez silną mechaniczną wentylację.

Inne aplikacje, w których najlepszym sposobem ochrony jest pobieranie próbek powietrza i transportowanie ich w celu detekcji do odległego detektora są cleanroomy, stacje trafo i magazyny głębokiego mrożenia.

NASZA OFERTA