INSTALACJE POŻAROWE

Świadczymy usługi związane z instalacją, serwisem i konserwacją systemów Sygnalizacji Pożarowej POLON-ALFA. Posiadamy Autoryzacje producenta POLON ALFA.

Specjalizujemy się w montażu i serwisie bram przeciwpożarowych, klap oddymiających i przewietrzających.

System SSP - to jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa na obiektach przemysłowych, którego celem jest ochrona mienia oraz najważniejsze - ochrona życia osób przebywających na obiekcie. Dlatego właściwy dobór urządzeń SSP dla obiektu - stanowi podstawową cechę bezpieczeństwa.

Obecnie instalowane systemy jakie preferujemy to:

  • POLON ALFA 4200
  • POLON ALFA 4900
  • POLON ALFA 6000

a także urządzenia sterujące tj. Uniwersalne Centrale Sterujące UCS 6000.

Są to urządzenia współpracujące i kompatybilne z powiadomieniem dla Agencji Ochrony i Służb Państwowej Straży Pożarnej, dla których świadczymy swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

NASZA OFERTA