INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewody instalacji elektrycznej najczęściej prowadzone są pod tynkiem. Są jednak sytuacje, kiedy nie możemy tego zrobić, lub zwyczajnie nam się to nie opłaca – kucie tynków to dużo pracy i zwiększenie kosztów. Zobacz, kiedy warto, a nawet trzeba układać instalacje elektryczne pod tynkiem, a kiedy na wierzchu.

W domach mieszkalnych instalacje elektryczne układa się zazwyczaj pod tynkiem. Ewentualne zmiany wiążą się więc z koniecznością zniszczenia tynków. Dla wygody dobrze jest sporządzić wykaz wszystkich instalacji elektrycznych, a następnie wybrać z tej listy te, na które się decydujemy.

W przypadku tych wymagających stosunkowo drogiego osprzętu, na przykład wchodzącego w skład systemu inteligentnego zarządzania, można w pierwszym etapie ułożyć tylko rurki instalacyjne, a dopiero w przyszłości wciągnąć do nich przewody i zainstalować osprzęt. Zastosowanie listew instalacyjnych zamiast rurek pod tynkiem zapewni dużą elastyczność w ewentualnej późniejszej rozbudowie instalacji.

Instalacje elektryczne w budynkach powinny być dostosowane do funkcji oraz konstrukcji budynku. 
We wnętrzach suchych i ogrzewanych ze ścianami i stropem lub sufitem pokrytymi tynkiem instalacja może być poprowadzona pod tynkiem lub w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych wskazane jest układanie jej na wierzchu ścian bez względu na to, czy są otynkowane, czy też nie. W pomieszczeniach zwykłych do instalacji podtynkowych i wtynkowych stosuje się osprzęt podtynkowy, w wilgotnych niezależnie od sposobu wykonania instalacji osprzęt musi być szczelny.

  • Do instalacji podtynkowych należy używać płaskich przewodów kabelkowych lub pojedynczych przewodów wciąganych do rurek układanych w bruzdach wykutych w ścianach. W takich samych bruzdach można schować płaskie lub okrągłe przewody kabelkowe. Można wtedy zastosować cieńszą warstwę tynku. Przewody lub rurki mocuje się do ściany małymi gwoździami i drutem wiązałkowym lub porcjami gipsu albo zaprawy betonowej.
  • Instalacja natynkowa jest układana na wierzchu ścian. W zależności od potrzeb może być poprowadzona w rurkach z tworzywa sztucznego lub w stalowych, stosowanych w miejscach, w których instalacja jest narażona na uszkodzenia mechaniczne. Do rurek wciąga się przewody pojedyncze z żyłą miedzianą w postaci drutu lub linki. Zgodnie z przepisami należy stosować przewody z odpowiednim kolorem izolacji. Fazowe powinny mieć barwę czarną, szarą lub brązową, neutralne – niebieską, a ochronne – żółto-zieloną. Rurki mocuje się do podłoża kołkami rozporowymi. Można stosować różnego typu uchwyty: pojedyncze, podwójne lub zbiorcze.

NASZA OFERTA