BRAMY POŻAROWE

Ochrona przeciwpożarowa obiektów, głównie handlowych czy też zakładów produkcyjnych oparta jest na szeregu zabezpieczeń technicznych.
Głównym aspektem ochrony przeciwpożarowej jest właściwy system pożarowy SSP, a także w zależności od specyfiki obiektu np. Zakład Produkcyjny – jest instalacja bram pożarowych.
Bramy pożarowe mają na celu odcięcie drogi zagrożenia pożarowego w obrębie chronionej strefy pożarowej.
Zazwyczaj zakłady produkcyjne, magazyny posiadające w swej budowie przyległą część magazynową lub socjalno – biurową są odgradzane bramami pożarowymi.

Mamy tu zazwyczaj do czynienia z bramami typu:

  • Skrzydłowe,
  • Segmentowe,
  • Gilotynowe – opuszczane

Czyli w zależności od rodzaju pomieszczeń i ich budowy musimy we właściwy sposób dobrać, wykonać i zainstalować bramę pożarową.
Każda z bram posiada własną centralę sterującą, przyciski wyzwalające i czujniki SSP – zlokalizowane nad bramą obustronnie.
System ten pozwala aby połączyć i zintegrować się z systemem pożarowym zainstalowanym i wykonanym na obiekcie aby mieć pełen nadzór nad wyznaczonymi strefami pożarowymi.
Zazwyczaj obiekt a konkretnie strefy wydzielenia pożarowego są zabezpieczone ścianami pożarowymi, budowanymi na potrzeby ochrony obiektu ale przede wszystkim mają one na uwadze ochronę osób i mienia.
Jeżeli mamy do czynienia z ochroną pożarową w częściach socjalno-biurowych stosuje się rozwiązania w postaci instalacji drzwi pożarowych, spełniających również swoje wymagania i klasę ochrony.

Każdy system ochrony SSP spełnia tylko swoje wymagania jeżeli jest właściwie skonfigurowany do potrzeb i wymagań ochrony obiektu.
Każdy obiekt posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego gdzie zawarte są wszystkie wytyczne obiektu czyli:

  • Wyszczególnione drogi ewakuacji
  • Lokalizacja stref i bram pożarowych
  • Lokalizacja drzwi ewakuacyjnych i pożarowych (drzwi ewakuacyjne wyposażone w oprawy ewakuacyjne)
  • Wyznaczone miejsce zbiórki na wypadek ewakuacji
  • Oznaczone miejsca apteczek medycznych, gaśnic i hydrantów

NASZA OFERTA